© Marianne van den Boomen, Leven op het Net: De sociale betekenis van virtuele gemeenschappen
Amsterdam, Instituut voor Publiek en Politiek, 2000INHOUDSOPGAVE

PROLOOG: ZOEK 'COMMUNITY'

1 ORDE IN DE INFORMATIECHAOS
De informatiezondvloed: chaotisch en gevaarlijk
Het kloppende hart van het Internet
Wat hebben wij elkaar mede te delen?
Sociaal geordende informatie
De communicatiezondvloed: flames en trivialiteiten
De lezende en de zappende mens

2 DE CULTUUR VAN HET OPEN SYSTEEM
Een net van gebruikers
Massacultuur: beroemdheden, seks en muziek
The medium is the message
Sociale cultuur: zelfhulp, religie en politiek
Soc.culture.anywhere
Wereldoorlog van crosspostings
Open systeembeheer
Usenet, mailinglists en IRC: straten en voetpaden
E-mail en IM: semi-private netwerken
Websites: klikken, bouwen en pseudo-interactie
Muds: interactieve tekstjungles
Internet-cultuurpatronen
Zappen tussen het particuliere en het sociale

3 GEOBIOGRAFISCHE GEMEENSCHAPPEN
Het kleine dorp
De grote stad
Mentale gemeenschappen
De sociologie van de gemeenschap
Hedendaagse netwerkgemeenschappen
Virtuele moslims
Virtuele homo's
Virtuele biologen
Virtuele motorrijders
Geo- en biografische gemeenschappen

4 CYBERBIOGRAFISCHE GEMEENSCHAPPEN
Open Source-cultuur: Linux
Dorp of stad
Identiteitsparadox: Webgrrls
De moraal van de Viva
Mediaguerrilla: Luther Blissett
Copyleft-bestseller
Netkritiek: Nettime
Subcultuur: fanfiction
Tekstspel: muds
Virtueel gemeenschapsleven en Internet-cultuur

5 DE DIGITALE DERDE PLAATS: VIRTUELE KROEGEN EN COMMUNITY NETWORKS
Het gebrek aan Gemeinschaft
Anonieme passanten
Koffiehuizen en drukwerkcultuur
De teloorgang van de derde plaats
Een gat in het publieke domein
Virtuele kroegen
De digitale ruimte
Tijd delen, afstemmen en maken
De Community-netwerkbeweging
Lokale cohesie en betrokkenheid
De ge´nformeerde burger
Democratie en digitale sociaal-culturele krachten

6 SOCIALE PSYCHOLOGIE EN VIRTUELE MORAAL
Een web van persoonlijke relaties
Liefde in actie, haat in actie
Normatieve referentiekaders
Permanente onderhandeling
Spam en flames
Powergaming en virtuele verkrachting
Digitale huisregels
Virtuele moraal
Vrijblijvende anonimiteit
Pseudonieme interactie
Virtuele buren en de kracht van losse banden
Poreuze persoonlijke netwerken
Het raadsel van de publieke bron
Digitale sociale controle
Virtueel zelfbeheer

7 TEKST, GEMEENSCHAP EN IDENTITEIT
Digitaal-tekstuele herkenning
Tekstradicalisering en hypertext
Gemeenschappen van taal en tekst
Van schrift- naar drukwerkgemeenschappen
De roman, de krant en de markt
Verbeelding en virtualiteit
Narratieve identiteiten
De mythe van de virtuele identiteit
De mythe van het postmoderne experiment
Tussen fantasie en werkelijkheid
Interne en externe identiteitsafbakeningen
De kruispost van identiteiten

8 DE POLITIEKE ECONOMIE VAN HET PUBLIEKE DOMEIN
Dot-com: commercie en community
De community-markt
Pseudogemeenschappen?
Virtuele gemeenschapseconomie
Publiek domein
Dot-commons
Tijdelijke autonome zones
De gratiseconomie
De gifteconomie

EPILOOG: ZOEKRESULTATEN 'COMMUNITY'

Noten

Internet-jargon

Literatuurlijst


© Uit: Marianne van den Boomen, Leven op het Net: De sociale betekenis van virtuele gemeenschappen
Amsterdam, Instituut voor Publiek en Politiek, 2000